เกี่ยวกับเราและอาจารย์

ENG FOR THAI INSTITUTE และ SHAUN’S GRAMMAR AND WRITING CENTRE ได้ก่อตั้งขึ้นโดยนักวิชาการร่วมสมัยด้านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (UNIVERSITY OF KENT, ENGLAND) อาจารย์ วราพร โรจนพร ในวันที่ 10 มกราคม 2555 อ. วราพร สละเวลาและทุมเทให้กับการเรียนการสอนรวมทั้งวางหลักสูตรต่างๆ พร้อมทั้งนโยบายที่เหมาะสมกับสภาวะการปัจจุบันเพื่อให้นักเรียนไทยมีความรอบรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษได้เทียบเท่ากับเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง อ. วราพร นั้นมีพื้นฐานที่ดีเยี่ยมในด้านภาษาศาสตร์ นอกจากนี้ อ. วราพร มีความเชี่ยวชาญการเขียนในการวิเคราะห์วาทกรรม ดังนั้นได้แบ่งปันความรู้ทางวิชาการและอาชีพของเธอผ่านการจัดตั้ง ENG FOR THAI INSTITUTE และมีเทคนิคขั้นสูงในการสอนได้เทียบเท่ากับเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง

สถาบัน ENG FOR THAI หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสได้ช่วยชี้แนะและถ่ายทอดความรู้ให้บุตรหลานของท่านจนสามารถบรรลุเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งใจ

เกี่ยวกับเราและอาจารย์

ENG FOR THAI INSTITUTE และ SHAUN’S GRAMMAR AND WRITING CENTRE ได้ก่อตั้งขึ้นโดยนักวิชาการร่วมสมัยด้านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (UNIVERSITY OF KENT, ENGLAND) อาจารย์ วราพร โรจนพร ในวันที่ 10 มกราคม 2555 อ. วราพร สละเวลาและทุมเทให้กับการเรียนการสอนรวมทั้งวางหลักสูตรต่างๆ พร้อมทั้งนโยบายที่เหมาะสมกับสภาวะการปัจจุบันเพื่อให้นักเรียนไทยมีความรอบรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษได้เทียบเท่ากับเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง อ. วราพร นั้นมีพื้นฐานที่ดีเยี่ยมในด้านภาษาศาสตร์ นอกจากนี้ อ. วราพร มีความเชี่ยวชาญการเขียนในการวิเคราะห์วาทกรรม ดังนั้นได้แบ่งปันความรู้ทางวิชาการและอาชีพของเธอผ่านการจัดตั้ง ENG FOR THAI INSTITUTE และมีเทคนิคขั้นสูงในการสอนได้เทียบเท่ากับเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง

สถาบัน ENG FOR THAI หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสได้ช่วยชี้แนะและถ่ายทอดความรู้ให้บุตรหลานของท่านจนสามารถบรรลุเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งใจ

ลงทะเบียนรับส่วนลดพิเศษ
*สอบวัดระดับภาษาฟรี!*

    ชื่อเล่น (*)

    เบอร์มือถือ (*)

    คอร์สที่สนใจ